Thomas Schatz, Leiter
Tel. 0711-9791-4101

Cornelia Ludwig, stv. Leiterin
Tel. 0711-9791-4102

Patrick Kurzawa, Hausmeister
Tel. 0711-24860300
Hy. 0173-4235396